Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920

Imperiul Britanic, Franţa, Italia, Japonia (principalele Puteri Aliate) şi România.
Considerând că în interesul păcii generale în Europa trebuie asigurată încă de pe acum în Basarabia o suveranitate care să corespundă aspiraţiilor populaţiunii şi să garanteze minorităţilor de rasă, religiune sau limbă pretenţiunea ce le este datorită;
Considerând că din punct de vedere geografic, etnografic, istoric şi economic unirea Basarabiei cu România este pe deplin justificată;

Citește mai mult