Necronomicon, cea mai misterioasă carte ocultă

Necronomicon, cea mai misterioasă carte ocultă

4.40 avg. rating (89% score) - 5 votes

Istoria cărtii Necronomicon este una dintre cele mai misterioase din literatura ocultă. Simpla sa posesie este un semn special al forţelor stranii pe care le puteţi avea. Este un document excepţional care vă pune în contact cu puterile care nu aparţin lumii noastre…

Ca cititor, veţi descoperi acum revelaţii inedite despre acest misterios manuscris datând, oficial, din sec VIII. În realitate, acest text este mult mai vechi, din Antichitate şi este emanat de o societate secretă care îşi trage rădăcinile din civilizaţia mesopotamiană.

Această societate secretă poseda cheile unei cunoaşteri făcând aluzie la o lume de dinainte de Potop despre care nici chiar mitologiile noastre nu au păstrat vreo amintire. Pentru a vorbi despre această organizaţie secretă, este important de a preciza că ea avea un contact urmând o tradiţie ezotorică situată în Tibet. Această tradiţie numită de mână stângă era compusă din magicieni care nu ezitau de a invoca puterile abisurilor!

Necronomicon, cea mai misterioasă carte ocultăNecronomicon se raportează la entităţi care au trăit înainte ca omul să apară pe Terra. Ele au evoluat pe un plan pe care îl numim eteric şi sunt acum situate pe un plan sub – atomic pe care învăţătura tibetană îl numeşte cercurile infernale. Entităţile evocate în textul Necronomicon sunt în realitate divinităţi decăzute aparţinând aspectului obscur al creaţiei.

În acelaşi timp, trebuie precizat că binele  şi răul sunt o noţiune relativă! Într-adevăr, în planul evoluţiei absolute, ceea ce numim în general răul concurent, are felul său de a se desfăşura. Atingem aici un punct foarte important al evoluţiei oculte a Universului: multe fapte au fost deformate de catolicism de-a lungul istoriei sale. Astfel, noţiunea de păcat nu aparţine decât celor trei religii spuse monoteiste. Rezultă noţiunea de bine cunoscută din dualitatea bine-rău.

Această concepţie, în principal dezvoltată în religia creştină, a provocat o teribilă neînţelegere privind evoluţia lumii. Să luăm exemplul personajului Iov din Vechiul Testament. Este pus la o mare probă de Satan, dar dacă privim mai de aproape, observăm că toate aceste drame ale unor personaje nefericite sunt autorizate chiar de Dumnezeu-însuşi! Satan cere permisiunea să-l pedepsească aspru pe Iov!!!! Se menţionează o adunare între Dumnezeu şi îngeri la care este invitat Satan. Nu vi se pare straniu?

Alt exemplu, cazul lui Iuda Iscariot, omul care l-a denunţat pe Iisus Christos din Nazareth. Ce ar fi devenit fără această trădare? Pentru numeroşi teologi şi fideli, Iuda simbolizează răul. Dar Iisus ştia că va fi trădat de unul dintre apostolii săi! Fără Iuda, nu ar fi existat niciun denunţ, nicio arestare, nicio crucificare… Astfel, în acest caz vedem că ceea ce se numeşte rău participă  la marele plan al fiinţei supreme.

Din acestea rezultă un punct capital al evoluţiei cosmice, ceea ce numim rău participă foarte bine chiar la această evoluţie către o reîntoarcere la ultima eliberare a întregii creaţii.

Această revelaţie modifică total viziunea metafizică şi mai ales religiile ocidentale care se trag din diferite branşe ale creştinismului. Adevărul este oriunde. Este de o mare importanţă să precizăm că omul Iisus nu a vrut niciodată să fondeze o biserică dogmatică şi nici sectară. Acest mare iniţiat a aparţinut unei organizaţii iniţiatice, Essenienii, o societate secretă care poseda un exemplar din Necronomicon. Din acest motiv, ei cunoşteau ce reprezentau puternicele entităţi despre care era vorba în acest manuscris.

Acest manuscris straniu se găsea într-un loc apropiat de Qumram, locul unde s-au descoperit anumite manuscrise cu puţin înainte de 1950. Acest exemplar al lui Necronomicon coincide foarte exact cu primele manifestări de OZN-uri. Mai precis, cu faimosul caz Roswell! Se pare că fenomenul OZN are o origine diferită de ipotezele emise până acum.

Faptul de a pune în relaţie fenomenul OZN şi manuscrisul Necronomicon este de fapt ceva foarte inedit. Cartea evocă entităţi puternice aparţinând unei lumi care a precedat-o pe a noastră, există deci un abis metafizic între aceste entităţi şi lumea noastră. Or manuscrisul Necronomicon permite, prin anumite procedee de invocare, de a crea o pasarelă între lumile noastre. Aceste entităţi despre care facem vorbire au un sistem de gândire şi o filozofie foarte diferită de a noastră. De fapt, dacă noi trăim pe un glob de materie solidă, aceste entităţi acţionează plecând de la un alt plan cunoscut sub numele de plan astral. Acest plan intermediar între planul spiritual produce entităţi de orice natură evoluând pe o lume fizică (şi nu spirituală).

Arhetipurile formelor de viaţă pre-terestră locuiesc aici de la începutul creaţiei sistemului solar, înainte ca o solidificare suficientă să fi permis, progresiv, apariţia unui embrion de viaţă pe Terra.

Ceea ce înseamnă că entităţile despre care vorbeşte Necronomicon aparţin unei creaţii anterioare apariţiei Soarelui şi stelelor. Pentru a fi mai clari, să zicem că exista un alt sistem solar înaintea celui al nostru, acesta era mai puţin material, compus din materie astrală. Cu timpul, acest sistem solar a început să se solidifice. Unele fiinţe avansate din acest sistem au început să spargă relativitatea care separa existenţa acestor două sisteme solare. Sunt aceste entităţi pe care le găsim la apariţia Soarelui în sistemul nostru actual.

În această perioadă, Soarele nostru era mult mai puţin material decât actual, iată de ce entităţile din sistemul precedent au putut străbate acest pod între două lumi, una începând şi alta sfârşindu-se.

Dar, solidificându-se progresiv, sistemul nostru solar a făcut să apară planetele care sunt astăzi. Începând cu acest moment, entităţile sistemului precedent au trebuit să se cantoneze pe planul astral al sistemului nostru. Şi ele vampirizează forţele eterice şi astrale ale fiinţelor vii ale planetei noastre. Astfel, aceste entităţi puternice se pot perpetua! Dar cel mai rău lucru care ar putea să se întâmple este preluarea controlului mental al omului în scopul de a face din el un sclav în slujba planurilor lor. Acest proces este în curs de mult timp şi noi, am ajuns actual în faza finală a acestui plan misterios. Între lumea noastră şi a lor s-au produs falii. Aceste entităţi sunt dotate cu o inteligenţă ascuţită şi pot să intre uşor în mintea umană. Nu insa in ale tuturor oamenilor, iata principala lor problema. Revenind la problema Roswell, putem preciza că în acest moment aceste entităţi au contactat direct guvernul american şi s-a concluzionat un pact.
Aceste entităţi posedă într-adevăr cunoştinţe care permit de a se efectua progrese sensibile, dar numai în domeniul tehnologic. Dintr-un motiv foarte simplu, ele nu au un corp emoţional şi deci nu au sentimente. Cruditatea nu este însă o problemă pentru ele, căci acţionează doar în propriul lor interes. Acest demers straniu de colaborare cu entităţile astrale a avut loc la 13 octombrie 1946, într-o clădire situată în Zona 51 din regiunea Roswell. Au fost prezente mai multe personalităţi ale unei agenţii ultra secrete americane, specializată în cercetări parapsihologice. Şi tot aici se află prezent şi un exemplar al cărţii Necronomicon, care a fost descoperit într-o mănăstire tibetană în timpul unei expediţii organizată de un ordin nazist afiliat la misterioasa societate Thule (care l-a ajutat considerabil pe Hitler de a obţine puterea în Germania). Această expediţie a avut loc în 1937.

Ziua de 13 octombrie 1946 s-a dovedit a fi nefastă pentru destinul omenirii. Trei evocatori, înalţi iniţiaţi ai ordinului Vrill, au început atunci marea evocare a lui Necronomicon, preţ de cinci ore. La sfârşitul acestor evocări, pe alocuri înspăimântătoare, s-au infiltrat printr-o breşă de spaţiu – timp mai multe entităţi pe care le vom numi E.S.T. (Entităţi Sub-Terestre) şi s-au manifestat în lumea noastră!!

A fost o zi cu adevărat neagră pentru noi toţi. Aceste E.S.T. aveau posibilitatea de a acţiona şi de a manipula mulţi oameni obişnuiţi de pe stradă. Într-adevăr, începând cu acest moment, s-au amplificat misterele OZN-urilor. Dacă eliminăm inevitabilele erori (baloane sonde, resturi de rachetă, iluzii optice etc.), rămân numeroase cazuri în care este vorba de apariţii misterioase. Cele mai tulburătoare sunt cele transmise de piloţii de vânătoare. Aceşti oameni sunt obişnuiţi de a nu se înşela asupra fenomenelor supranaturale. Ori mai mulţi dintre ei au fost puşi în ipostaza de a se afla în faţa unor maşinării care zbura diferit total de cele create de tehnologia noastră. Mai mult, întâlnirile de gradul trei s-au produs şi se produc în continuare!

În Cabala, se face referire la schema arborelui Sephiroţilor, arborele vieţii, care descrie diferite sfere prin care necunoscutul face să emane deplin din el ansamblul creaţiei. Aceşti Sephiroţi, în număr de zece, au rolul lor în arborele distrugerii (compus din zece sfere, Kliphtote, mai puţin cunoscute, însă foarte active în zilele noastre). Sunt forţele tenebrelor din acest arbore al distrugerii. Dar ritualul lui Necronomicon, care a fost în întregime realizat la 13 octombrie 1946 la Zona 51 de lângă Roswell a activat sferele negre prin care au putut să se infiltreze E.S.T.!! Aceste entităţi provin dintr-un sistem de lumi care au precedat propria noastră Manvantara (ciclu cosmic al duratei unui Univers). Nu au avut decât să străpungă zona care desparte cele două cosmosuri şi să intre în lumea noastră, cu planul exact de a cuceri mentalul uman spre a le deveni sclavi.

Aceste E.S.T. au o cunoaştere foarte aprofundată a constituţiei umane. Experienţele pe care le-au realizat după ce au răpit bărbaţi şi femei le-au permis de a avea acces la lumea noastră materială. Pentru moment, dacă apar pe planul terestru, nu pot supravieţui decât câteva ore. Iată de ce, în timpul prăbuşirii de la Roswell, E.S.T. care au fost recuperate au fost găsite în stadiu de cadavre.

Solidificarea organismelor lor eterice antrenează rapid moartea. Astfel apariţia de farfurii zburatoare sunt proiectate plecându-se de la lumea eterică, ceea ce explică performanţele inimaginabile ale acestor maşinării, ca viraje bruşte la 90 de grade. Pe plan eteric, aceste deplasări sunt posibile. Totuşi, după un anume număr de ani, E.T.S. au posibilitatea, încă limitată, la planul nostru terestru. Acest acces le-a permis şi le permite de a studia şi uneori de a mutila corpurile umane şi animalele. Ele utilizează o substanţă extrasă din glandele sexuale ale fiinţei umane, care le permite de a se manifesta pe termen lung pe planul terestru material!

Necronomicon, cea mai misterioasă carte ocultă 2Trebuie să spunem că cele şapte chakre ale omului se găsesc în corespondenţă cu faimoasa Kundalini, această puternică energie care se ridică lent în cursul progresiei spirituale, pentru a atinge într-un final ultima chakră situată în vârful capului. De această energie E.S.T. au o nevoie vitală pentru a supravieţui în lumea noastră. Iată de ce ele se interesează, după 1947 (data apariţiei lor în forţă pe planul nostru), de organele de reproducere ale numeroaselor persoane răpite (întâlnire de al treilea tip), obiectivul lor fiind de a găsi un mijloc pentru a susţine această energie vitală în mare cantitate ca să le asigure prezenţa pe planul terestru.

Aceste entităţi sunt astăzi în măsură de a susţine această energie subtilă fără a avea nevoie de a răpi un număr mare de fiinţe umane. Astfel, ceea ce numim în termen popular farfurii zburătoare nu sunt ceea ce ne imaginăm cel mai des, adică maşinării venite dintr-un alt sistem solar, ci forme de materie eterică (materie subtilă), evoluând prin apariţie în câmpul conştiinţei martorilor.

Asta explică performanţele acestor maşinării putând efectua figuri imposibile pe planul fizic terestru. Altfel spus, trebuie ştiut că, după 1946, data evocării lor de către cei trei magi negrii din ordinul Vrill, E.S.T. pot uneori să se manifeste direct pe planul terestru prin această puternică energie, Kundalini, despre care am vorbit.

Agenţiile guvernamentale secrete din SUA, Rusia şi din majoritatea ţărilor europene cunosc despre existenţa acestei preluări de control progresiv a civilizaţiei noastre. Dar, să nu uităm că la început a fost o organizaţie secretă a armatei americane care a organizat această evocare în prezenţa iniţiaţilor din ordinul lui Vrill! Pe atunci, această organizaţie secretă purta numele de cod Majestic One. Dar cum a avut loc această întâlnire între misteriosul Ordin Vrill şi această organizaţie secretă militară americană?

Nazismul este produsul unei societăţi secrete numită Thaleha. Această societate îşi trage rădăcinile dintr-o tradiţie nordică în raport cu un continent care a existat la începutul ciclului nostru de evoluţie, un continent care a precedat Lemuria şi Atlantida. Hitler era un medium. S-a demonstrat că el era mult timp în transă din care ieşea epuizat. În realitate, iniţiaţii din societatea Thuleha acţionau în scopul de a se pune sub puterea E.S.T., printr-un ritual din Necronomicon. Marii iniţiaţi luau parţial în posesie sufletul şi corpul lui Hitler, de aceea acest om iniţial insignifiant şi laş a încarnat o vreme o fiinţă magnetică care atrăgea irezistibil mulţimea.

Toată istoria nazismului se bazează pe legăturile ocule dintre magii negrii ai societăţii Thuleha şi principalii conducători ai mişcării naţional – socialiste. Pentru conducătorii nazişti era vorba de a supune lumea întreagă cu ajutorul forţelor negre. Dar ei ignorau despre ce fel de puteri este vorba exact, iar aceste puternice entităţi erau chiar E.S.T., despre care se face referire în Necronomicon!

Între 1937 – 1938, membrii societăţii Thuleha nu foloseau decât o parte din Necronomicon, iată de ce evocările nu au avut efectul scontat. Cu toate astea, a fost de ajuns pentru a antrena lumea în orori de neconceput.

Unele copii al cărţii au fost deţinute de catarieni şi de buddhismul ezoteric! Dar catarienii nu au pus niciodată în practică ritualul din Necronomicon, posedau doar cartea şi ştiau că ea reprezintă o cale de acces în lumea noastră a forţelor răului. Din acest motiv partea ocultă a nazismului s-a dus de mai multe ori la Montsegur, unde se afla Necronomicon, care pentru ei era precum un fel de Grall negru… Au săpat în această cetate misterioasă din Franţa, însă în van. În realitate, toate documentele importante pe care le posedau catarienii au fost puse la un loc sigur în ianuarie 1244, pe o noapte cu lună. Carele au plecat spre o destinaţie situată în Razes, între Rennes  – le – Château şi Rennes – les – Bains, încărcătura lor fiind ascunsă într-un subteran.

Dar care este originea acestui manuscris atât de misterios şi de râvnit? Originea sa iniţială se situeaza undeva, acum 18 milioane de ani, când o civilizaţie a avut contact cu fiinţe venind de pe planeta Venus. Acest contact este ţinut secret în arhive într-o mănăstire aproape inaccesibilă din Tibet. Să nu uităm că există un calendar tibetan foarte vechi pe care sunt materializate linii unid planeta noastră cu Venus! În acea epocă, E.S.T. se aflau pe planul eteric al planetei Venus, căci era singurul loc unde puteau supravieţui. Biserica catolică le cunoştea existenţa şi le numea Răul sau Satan. Acest termen semnifică adversarul care adună partea întunecată a creaţiei.

Societatea Thuleha există astăzi sub numele de Cercul polilor. Este vorba de o organizaţie secretă neagră foarte activă în cadrul civilizaţiei noastre în domeniul ocult. Prin ramificaţiile sale politice şi economice, această societate secretă influenţează considerabil asupra cursului evenimentelor privind punctele majore ale evoluţiei lumii noastre. Astfel, numeroşi agenţi de-ai săi au ajuns în posturi importante (la nivel economic şi politic) printre ţările dezvoltate, fiindu-le posibil de a provoca creşteri sau prăbuşiri ale unor imperii economice colosale. O sursă susţine că următoarea ţintă politico-financiară este Japonia! Va urma apoi China… Curentul va merge de la est la vest, urmând drumul Soarelui. Se urmăreşte un fel de fracturare a sistemelor economice actuale, care de mulţi va fi privit ca o eliberare, deşi va provoca decalaje majore între ţările bogate şi sărace care se vor accentua. Decepţionat de calitatea guvernelor de azi (fără a vorbi de culorile politice), inconştientul colectiv al naţiunilor se va trezi destul de brutal pentru unele şi, va deveni clar că va fi nevoie de o fiinţă providenţială!!

Este ceea ce urmăresc entităţile umbrei (E.S.T.), de a se prezenta ca forţe salvatoare pentru omenire. Aproape toată lumea va crede căci descoperirile şi oamenii de ştiinţă vor subjuga uşor lumea profană. De fapt, ştiu că aceste entităţi şi fraţi ai umbrei posedă cunoştinţe din planul zis astral şi că au acces la arhivele akhasice ale altor universuri, locul unde se găsesc secrete extraordinare. Aceste arhive sunt memoria universului, situată în lumea subtilă a astralului. Ele pot fi consultate de toţi cei care sunt capabili de a se dedubla (proiecţia dublului uman ieşind din corpul fizic), ceea ce este cazul adepţilor căii distrugerii. Aceste descoperiri au început deja, în principal prin manipulări genetice şi clonaj! Dar nu este decât un început!

Căderea Templierilor a fost provocată în mare parte de posesiunea manuscrisului blestemat Necronomicon. În fapt, ordinul Templului, în rapoartele sale secrete cu ordinul Gaziz a luat cunoştinţă de acest manuscris, din care a obţinut o copie completă în 1299. Deşi tranzacţia a fost ţinută secret, ea a fost comunicată totuşi Sfântului Scaun. Pentru moment, acesta nu a acţionat însă, sub presiunea unui înalt demnitar eccleziastic foarte apropiat de Filip cel Frumos, papa Clement al V-lea a cedat şi a aruncat  excomunicarea asupra ierarhiei interioare şi ocultă a ordinului Templului. Partea vizibilă a ordinului templierilor a fost atinsă din plin, însă nu era vorba de un cerc exterior al ordinului. Marele maestru Jacques de Moley a fost ars împreună cu mai mulţi camarazi nefericiţi, la Paris, pe insula Cite! Dar miezul secret al ordinului a reuşit să se salveze masacrului şi Necronomicon a fost pus la loc sigur la castelul Gisors, în Normandia.

La 20 martie 1300 într-o cazarmă din Bretagne, în apropiere de actualul oraş Huelgoat, demnitarii secreţi ai Ordinului au pus în practică ritualul din Necronomicon, cartea pe care o posedau. La origine, ordinul Templului avea drept scop de a proteja locurile sfinte de la Ierusalim şi împrejurimile, cât şi pe creştinii care se duceau în pelerinaj acolo. Dar acesta era oare adevăratul lor obiectiv? Cum ar fi putut o mână de templieri (la început) să se lupte fără a fi decimaţi cu numeroşii asediatori care se găseau pe acele teritorii? Nu, templierii aveau altă misiune: de a descoperi manuscrisul Necronomicon. L-au găsit însă incomplet, într-un cufăr îngropat în apropiere de o stâncă de formă alungită. Acest loc, neidentificabil astăzi, le-a fost indicat de o fraternitate esseniană încă existentă în acea epocă. Înarmaţi cu acest manuscris incomplet, ei au evocat entitatea Hastur care va deveni ghidul lor. Într-adevăr, graţie puterilor sale, le-a dat posibilitatea de a prospera şi asta, într-un mod rapid. Dar această evocare, avea şi mari inconveniente, aceea de a deschide porţile imperiului.

Templierii au devenit puternici şi bogaţi, nesătui. Entitatea Hastur, evocată pe plan eteric, ca o hologramă, a vrut să accelereze lucrurile însă, fără rezultat. Cât despre faimosul Baphomet, originea sa se raportează la această imagine holografică a entităţii Hastur care aparea în timpul ceremoniilor ritualurilor. Astfel, E.S.T. au încercat de mult să intre în lumea noastră şi aşteaptau să preia puterea pe care au pierdut-o în urmă cu 18 milioane de ani. Teoretic, timpul lor de evoluţie trebuia să se termine înainte de apariţia omului pe Terra. Aceste creaturi nu au fost create de divin, ci de un demiurg (un zeu inferior). Monstruozitatea lor provine din aparenţa lor vâscoasă şi tentaculară, însă şi din mărimea lor gigantică şi înspăimântătoare, hidoasă.

Ele nu au emoţii şi sentimente, ci numai o teribilă poftă de a cuceri o planetă în scopul de a domina. Au venit aici acum 20 de milioane de ani şi au domnit 2 milioane de ani. Demiurgul lor creator le-a ajutat de a se menţine în viaţă în scopul de a învinge zona spaţiu-timp care s-a produs în acel moment de evoluţie. Aceste monstruoase entităţi pot bântui visele persoanelor senzitive, în special în apropiere de lună nouă (lună neagră).

Dar găsim de asemenea urma lui Necronomicon în ritualurile şi ceremoniile practicilor voodoo din Haiti. Entităţile evocate în aceste ritualuri sunt sângeroase. Ritualurile voodoo folosesc sânge uman şi animal, ceea ce permite entităţilor secundare antediluviene de a se încărca în corpurile subtile ale medium-ilor voodoo. Cele mai importante au loc în jurul datei de 25 martie.

Voodoo este o practică de înaltă magie neagră în raport cu Necronomicon. Poveştile cu zombii, indivizi ale căror facultăţi sunt anihilate de aceste ritualuri şi de otrava extrasă din plante veninoase sunt de asemenea opera acestor practici extrem de malefice. Dar în timpul acestor ceremonii nu se încarnează Satan, ci anumite entităţi despre care se vorbeşte în Necronomicon. Entităţi care au existat pe planeta noastră atunci când se afla la începuturile sale… când domnea haosul.

În acest moment, există o creatură unică, un demiurg monstruos şi hidos, ca un coşmar. Toate animalele mari care au existat pe Terra au fost creaţia acestui demiurg. În acelaşi timp, a fost creată şi o rasă de om pur terestră. Cu toţii erau însă sclavii lui şi ai emisarilor acestuia. Entităţile crude şi gigantice provenind din ritualul Necronomicon provin din această creaţie. Ele există încă pe planeta noastră şi au luat în posesie adâncimile marine, evoluând în fosele marine la 8 – 10.000 de metri!

La aceste profunzimi abisale există construcţii ciclopice, mai vechi decât apariţia omului pe Terra. Este vorba de globuri, de sfere, făcute dintr-un aliaj metalic necunoscut de oameni, care poate să atingă 700 de metri în diametru şi construit pentru a rezista presiunilor acestor fose abisale. În aceste sfere, domneşte oroarea, căci acolo trăiesc creaturi care nu fac parte din lumea noastră… Aceste forme înspăimântătoare comunică cu suprafaţa Terrei printr-un sistem de tip telepatic. Aceste entităţi vin din stele, în special din sistemul Orion! Un punct veritabil focalizând forţele negre din galaxia noastră. Aceste forţe aşteaptă momentul pentru a ieşi din gropile lor abisale şi a prelua puterea pe Terra şi asupra locuitorilor săi. Iar acest moment va veni atunci când stelele vor fi situate într-o anume configuraţie, când marele ciclu al stelelor va fi revenit în condiţii identice începutului!

Este un moment care nu este atât de îndepărtat de noi. Acest ciclu se găseşte în raport cu deplasarea lentă a punctului Vernal. În Apocalipsa de Sf. Ioan, se scrie despre un animal care iese din mare, la fel ca şi în misterioasa Necronomicon. Această fiară simbolizează reîntoarcerea celor care au fost înaintea omului pe această planetă, care au practicat cele mai sumbre magii negre. Obiectivul lor este de a cuceri planeta Terra.

În acele timpuri îndepărtate, aceste entităţi populau şi planetele Marte şi Venus, precum şi unul dintre sateliţii lui Jupiter. Unele urme care au fost descoperite pe Marte au legatură cu existenţa acestor fiinţe pe această planetă. De altfel, americanii şi ruşii pregătesc opinia publică pentru revelaţia anumitor elemente cheie privind existenţa unei vieţi inteligente pe planeta Marte. Dar realitatea este mult mai consternantă.

În prezent, există o infiltrare în lumea noastră de noi entităţi venite din abisuri, ele încercând de a se implanta în locurile izolate ale Terrei. Fenomenul OZN îşi trage sursa din această încercare de cucerire a universului nostru. Toate observaţiile şi contactele care au loc şi care vor avea loc, provin de la aceste E.S.T. şi sunt foarte adesea proiecţii de ordin holografic.

Totuşi, aceste entităţi au posibilitatea de a se materializa pe planul nostru material, de a răpi oameni, în scopul de a manipula  subconştientul semenilor noştri, de a ne stăpâni total mentalul. Fenomenul OZN vizează să creeze o nouă formă de credinţă de un gen ştiinţific încât să antreneze rasa umană într-un sclavagism care să-i interzică orice formă de evoluţie spirituală.

După cum se vede, Necronomicon este în inima unui complot care coboară adânc în negura timpului. De-a lungul istoriei, au avut loc mai multe tentative de evocări. Unele au reuşit să provoace o deschidere de breşe între lumea noastră şi cea a creaturilor malefice. Dar astăzi, prin complicitatea anumitor organizaţii guvernamentale secrete, aceste entităţi au acces la planul nostru terestru. Din punct de vedere astronomic, ne aflăm în pragul unei deplasări a polilor magnetici tereştri (a nu se confunda cu inversarea axei polilor). Acest moment este aşteptat de E.S.T. pentru a se manifesta într-un mod mai intens. A avut loc o recrudescenţă de apariţii de OZN-uri. În paralel, catastrofe naturale neobişnuite, în special cutremure şi uragane.

E.S.T. posedă actual mai multe baze răspândite pe suprafaţa planetei noastre, dar cea mai importantă se găseşte în Tibet, sub un munte. Ea a fost instalată în momentul sosirii chinezilor, care au vânat şi persecutat pe buddhiştii din ţara lor. De atunci au fost constituite alte baze în scopul de a crea o reţea mondială. Astfel, în Franţa, există alte baze secundare, de exemplu, unde s-a înregistrat o activitate intensă, în Alpi, sub Mont-Blanc, în Bretagne, în apropiere de Riom, lângă Chartres…

În aceste baze, E.S.T. sunt active pe plan terestru, plan la care acum au acces imediat. Pentru a ieşi şi a intra, ele tranversează planul eteric. Astfel, sunt invizibile oamenilor. Prin posibilitatea lor de acţiune pe plan astral, eteric şi terestru. Marja lor de manevră este foarte importantă, deoarece pot să circule şi să exploreze fiecare punct al globului, să aleagă de a se arăta sau de a rămâne invizibile. Aceste posibilităţi fantastice le-au făcut deci să poată pune la punct o adevărată reţea mondială. Putem să constatăm deci că entităţile despre care se face referire în Necronomicon s-au inflitrat deja aici şi că marile guverne mondiale au cunoştinţă de asta. Există chiar un guvern mondial secret negru încercând să impună o formă de dictatură a gândirii prin stăpânirea  mentalului uman. Obiectivul lui este de a crea o nouă formă de credinţă fondată pe imaginea unor religii ştiinţifice. Credinţa în intervenţia extratereştrilor pentru a restabili ordinea în haosul mondial.

Vom asista curând la descoperiri privind vizita fiinţelor extraterestre pe planeta noastră. Pentru asta, trebuie însă ca opinia publică să fie gata de a primi această informaţie. Actual, inconştientul omenirii este aproape pregătit pentru a accepta acest gen de informaţie. Acest plan de invazie al mentalului uman este aşadar foarte avansat.

Manuscrisul Necronomicon este adesea incomplet, şi asta din motive lesne de înţeles. Există trei nume care nu figurează în manuscrisul general cunoscut. Ele corespund entităţilor celor mai importante şi puternice din această rasă de fiinţe create de demiurg. Prima, entitatea neagră cea mai redutabilă se numeşte Sabchotroh. Ea a părăsit fundurile abisale ale Atlanticului în timpul evocării din 1946. Acest ritual i-a permis de a lua o formă aproape umană (spunem aproape pentru că creierul său şi reţeaua sistemului nervos este foarte diferită de a noastră).

A doua entitate se numeşte Drogh-Syphoth şi a treia Morth-Thalh. Ele sunt prezente în exemplarul complet al cărţii Necronomicon. Este o carte absolut blestemată, un text de o importanţă capitală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *